- for english scroll down -


INTRODUKTION

Välkommen till InMovement – företaget som sätter människor i rörelse.

InMovement arbetar utifrån visionen att vi kan skapa en bättre värld att leva i, om vi tillåter kroppens intelligens att vara en del av beslutsfattande och vår dagliga arbetspraktik. Kroppen har något att säga i varje stund och den kan sätta igång energiflödet igen när vi kört fast. Nyckeln är att röra på kroppen.

Om vi har modet att använda kroppens resurser och intelligens och inte bara lyssna på sinnet, kan djupgående förändringar ske till det bättre för oss som individer, grupper, företag och, i ett större perspektiv, för hela planeten.

InMovement utvecklar relationskompetens och kreativitet hos ledare och medarbetare i företag som vill utvecklas och vara framgångsrika. Att mötas på riktigt är grunden för hållbara relationer och ett bra arbetsklimat.

InMovement erbjuder coaching, coachande handledning och InMovement Coaching för ledare och medarbetare och för privatpersoner.

I våra unika koncept är rörelse grunden, kroppens egen spontana rörelse. När du ger kroppen frihet möter du dig själv och andra i respekt och glädje och du når nya sidor av din kreativitet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUCTION

Welcome to InMovement - the company that set people in motion.


InMovement works from with the vision that we can create a better world to live in, if we allow our body intelligens to be part of decision making and daily work practice. The body have something to tell us in every moment, and it knows how to get the energy flowing again when we get stuck. The key is to move the body.

If we have the courage to use the resources and the intelligence of our bodies, and not only listen to the mind, things can change profoundly for the better for us as indiviuals, teams and companies and, in the greater picture, for the whole planet.

InMovement supports leaders and teams to develop their creativity and ability to develop relationships. To ”really meet” is a prerequisit for sustainable relationships and a good working climate.

InMovement offers coaching, coaching supervision and InMovement coaching to leaders, teams as well as private individuals.

Our unique concept has, at its core, our body’s spontaneous movement. When you give your body space you will find out about yourself and others in a healthy spirit of respect and joy and you will find new expression for your creativity.