-for english scroll down -


ÖPPNA KURSER


Dance in the Moment - rörelse i närvaro

Dans berör kropp, själ och sinne på ett enkelt och självklart sätt
I den fria dansen släpper du tankar och landar i närvaro.
När kroppen rör sig släpper du stress och få ny energi.
I dansen kommer du i kontakt med glädjen,
ett flöde som får dig att se och uppleva saker på nya sätt
Att dansa blir en helande process, i fri rörelse och medvetenhet.

Alla välkomna. Inga förkunskaper.


TID: MÅNDAG 1, 15 och 29 oktober kl 19.00 - 20

PLATS: Studion, Tunnbindaregatan 3, Malmö
PRIS: 120 kr/gång swish eller kontant
Max 10 deltagare /gång

BOKA DIN PLATS : sms 0706-15 38 13 eller carin@inmovement.se

_________________________________________________________

Dance Energy Transformation - workshop

Dans är ett enkelt, skönt och kraftfullt sätt att komma i kontakt med kroppen och med själen. Du dansar fritt till musik med inspiration från min guidning
Lyssnar inåt
Låter kroppen uttrycka
Utforskar och upptäcker
Väcker glädje och ny livsenergi
Transformerar det som hindrar dig
Skapar klarhet och ny medvetenhet

Alla välkomna. Inga förkunskaper.

Nästa workshop:
TID:
PLATS:Danscentrum Syd, Bergsgatan 29, Malmö
PRIS: 300 kr /250 kr stud, arbetssökande, pensionär
ANMÄLAN: carin@inmovement.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPEN COURSES


Dance Energy Transformation
Dance is an easy and powerful way to get in contact with the body and with the soul. You dance in your own way with inspiration from the music and my guidance

Listen inwards
Let the body express
Explore and discover
Awaken the joy that is there in the body
Become energized
Transform what is uncomfortable
Create clairety and new awareness


Everybody is welcome. No previous knowledge needed.


Couses ...

Next workshop:
WHEN: To be announced
HOW MUCH: 300 SEK /250 SEK student, unemployed, retired
NOTIFICATION: carin@inmovement.se