- for english scrolle down -

COACHING


Coaching handlar om förändring och förflyttning ... om rörelse.
Det är ett enkelt och kraftfullt verktyg som kan användas för livets alla områden.

Coaching är en process - om att se kända frågor/situationer på nya sätt och om att utforma handlingar som innebär förändring. Svaren har du alltid själv. De finns inom dig. Som coach är jag en katalysator i din process. Inom vilken del av ditt liv behöver du en katalysator just nu?

Min coaching hjälper dig att :
- uppnå dina mål och förverkliga dina visioner
- utveckla din närvaro och intuitiva intelligens
- leva och agera utifrån ditt autentiska jag, där din kraft finns

Jag arbetar med utgångspunkt i Transformational Presence, ett förhållningssätt med kraftfulla verktyg som hjälper dig att hitta nya vägar som ger varaktig förändring.

Jag tar emot dig i InMovement Studio, Tunnbindaregatan 3, Malmö
eller så coachar jag dig över telefon eller Skype.

Jag är certifierad ACC-coach enligt ICF (International Coach Federation) och arbetar utifrån ICFs etiska regler.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


COACHING


Coaching is about change and about displacement... about movement. It is a powerful approach that can be applyed in all areas of life.

Coaching is a process, about seeing wellknown situations and questions from a new perspective, about transformation and about formulating actions that will lead to change. You have the answers. They are within you. As a coach I am a catalyst in your process. In which area of you life do you need a catalyst right now?

My coaching supports you to
- achieve your goals and realise your visions
- develope your presence and intuitive intelligence
- live and act from your authentic self, where your power is

My way of working is grounded in Transformational presence, an approach that gives powerful tools supporting you finding new ways for sustinable change.

You meet me in my Studio at Tunnbindaregatan 3 in Malmo
or I coach you over Skype or telephone.

I am a professional coach certified by ICF and work according to ICF rules of ethics.