- for english, scroll down -


INMOVEMENT COACHING
Att använda kroppens intelligens i rörelse


Har du någon gång känt hur en insikt eller sanning gett resonans i hela din kropp? Kroppen är en port till ditt inre. Många gånger vet kroppen bättre än tanken. Varje liten cell bär på kunskap.

InMovement Coaching använder rörelse till musik för att komma i närvaro, släppa spänningar och få ny energi. Det är fascinerande att uppleva hur bara tio minuters kravlös och spontan rörelse till musik kan öppna upp för glädje och energisätta kroppen.

Vi låter vårt analytiska, rationella tänkande vila en stund. I detta rum av närvaro kan vi sedan ställa frågor till kroppen – som svarar i rörelse. Som coach tolkar jag aldrig din rörelse men mina frågor leder dig till svaren och jag blir en kanal för det skifte som sker i dig när du kommer i kontakt med kroppen, din inre vetskap. Samtidigt som dina frågeställningar klargörs får du ökad självkänsla och kan lättare nå dina mål. Att röra kroppen minskar dessutom stress, ger balans och fokus.

InMovement Coaching är en metod som vuxit fram ur min långa erfarenhet av dans och dansimprovisation och min egen resa i personlig utveckling och genom meditation.

InMovement Coaching är en kraftfull metod som hjälper dig att släppa ditt sinne för en stund, komma i kontakt med ditt autentiska jag och tillåta den delen av dig själv att tala med klar röst i relation till det ämne du tagit upp i coachingen.


Boka din session
Jag coachar över Skype eller i min lokal i Malmö.
Kontakta mig för att boka din första session.
Eller boka en discovery session (utan kostnad) där vi formulerar ett upplägg utifrån dina behov.

Sagt om InMovement Coaching
Felicia Konrad, röstperformer, sångerska/låtskrivare, frilans skribent, och konstnär
Har du fastnat? Vill du börja rulla stenen?
För att sätta igång och genomföra mina projekt behöver jag autentiska impulser. Det ger mig kraft.
Starta är svårt för mig i bland. Ibland fastnar jag i mig själv.

Då har det varit till stor hjälp för mig att arbeta med Carin Dackmans avskalade, jordnära, roliga och innovativa metod Inmovement Coaching. Min kropp överraskar mig med svar och nya insikter som klarnar sikten och ger mig nya ledstjärnor.

Aktuellt
Projekt: I still live in water, intuitivt konstprojekt med vatten.
Musik: Cosmic Wash Over, 6-manna band som gett ut två album.

Rebecka Eriksson, Briza Maxima
Det här behövde jag! Jag är så mycket i mitt huvud, lever ett stressigt liv. InMovement Coaching var skitspännande! Ganska utmanande i början. Dansa mitt på förmiddagen!

I vanlig coaching är jag så bra på att lägga en ordridå för att undvika att gå dit jag behöver. Det sätt som Carin arbetar på blev ett effektivt sätt att kortsluta mina manövreringstekniker. Och det gav ett oerhört välbefinnande. Det var så bra att bli påmind om att jag är en kropp. För när jag är i kontakt med den får jag så mycket kraft. Det händer något när jag tittar inåt, lyssnar på min kropp. Och jag får bättre fokus efteråt.

Sanne Hellberg, Claystation
Jag blev förvånad hur snabbt det gick att få till ett klimat mellan oss som blev så tryggt och välkomnande att det gick att börja arbeta med det som var jobbigt direkt. Det känns som att metoden att ta med kroppen in i coachningen fungerat som en genväg förbi inre spärrar och att det varit ett effektivt sätt att komma i direkt kontakt med varandra.

Carin har hjälpt mig att ringa in och visualisera problemet och utveckla egna verktyg som jag kan använda i vardagen när problemet dyker upp. Hon har varit noga med att från start påpeka att det är jag själv som har svaren på mitt problem, vilket var en skrämmande tanke först. Men när Carin så tydligt varit med mig på resan och hjälpt mig att hitta fotfäste för nästa steg, så har den slutliga känslan varit väldigt trygg och varm, samtidigt som det varit krävande.

Judit Chrenoczy-Nagy, Business coach, Hungary
For someone like me, who keeps their brain busy the whole day working so hard to understand everything via cognitive approach, this looked a real challenge in the beginning. The whole session was built up systematically, but left enough space to focus on the "here and now", my actual status. It helped me to step back and experience myself in another dimension.

After each session I found more and new resources in myself. I felt energized and motivated. I felt my inner power and understood better how my body communicates to me. I recommend it to everybody from anywhere in the world. Carin is a great professional and a wonderful person. It's a gift to work with her.

Jonathan Anderson, Professional coach, USA
I continue to walk away from each session with powerful insights that are having a very positive impact on my life as I go through a major career transition. Carin always make me feel comfortable and safe to express myself through dance. And what I discovered to my surprise was how movement and dance helps me tap into my intuition. Since I live in the United States we hold our sessions via Skype and these sessions are just as powerful as being there in person.

Katarina Bruck, Ergoaktiv
Det mest fantastiska var att det kändes så tydligt i kroppen. Och att det manifesterade sig i rörelser.Jag har aldrig känt det så tydligt förut! Mina ben blev först alldeles tunga. Men jag kunde stanna kvar i det och mot slutet var det som en vulkan i kroppen. Allt lättade. Kroppen berättade för mig att när jag bestämmer mig för att vara kvar i min sanning, då blir det lätt. Och nu vet jag hur jag ska gå vidare med den frågeställning som just nu upptar mig.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INMOVEMENT COACHING

To use the body intelligence in movement

Do you recognize the feeling when an insight or a truth resontates in your body? Often the body knows better than the mind. Every little cell carries knowledge. Your body is the door to your inner self.

InMovement Coaching uses movement and dance to become present in “the now”, to relax and release tensions. It is fascinating to experience how only a few minutes of spontaneous movement to music can open you up for joy and renewed energy.

We can allow our analytical, rational thinking mind to take a break. In the room of presence we can pose questions to our bodies - which we answer with movement. As the coach I never interpret your movements, but my questions lead you to the answer and I become a conduit for the shift that wants to happen when you come in contact with your body and your inner knowledge. As your problem clarifies, your self esteem increases and you will reach your goals more easily. Moving the body also reduces stress, gives balance and focus.

InMovement Coaching is a method that has evolved out of my life long experience of movement and dance improvisation, my coach competence and my personal journey through meditation.


Book your session
Sessions are available over Skype or in person meetings my studio.
You are welcome to book your first sessions.
Or contact me for a discovery session (for free) where we formulate the package that suits your situation.
For payment we use PayPal.


Testamonials

Judit Chrenoczy-Nagy, Business coach, Hungary
For someone like me, who keeps their brain busy the whole day working so hard to understand everything via cognitive approach, Carins way of working looked a real challenge in the beginning. The whole session was built up systematically, but left enough space to focus on the "here and now", my actual status. It helped me to step back and experience myself in another dimension. These occasions have become the light of my busy days in the weeks that followed. Through the virtual space she was able to create a very relaxed, calm and supportive environment, where I could take those moments and experience more what my body tells about me.

After each session I found more and new resources in myself. I felt energized and motivated. I felt my inner power and understood better how my body communicates to me. I recommend it to everybody from anywhere in the world. Carin is a great professional and a wonderful person. It's a gift to work with her.

Jonathan Anderson, Professional coach, USA
I continue to walk away from each session with powerful insights that are having a very positive impact on my life as I go through a major career transition. Carin always make me feel comfortable and safe to express myself through dance. And what I discovered to my surprise was how movement and dance helps me tap into my intuition. Since I live in the United States we hold our sessions via Skype and these sessions are just as powerful as being there in person.

Rebecka Eriksson, Managing director, Briza Maxima, Sweden
Gosh, I really needed this! I´m so much up in my head, living a stressful life. InMovement Coaching was very exiting! Rather demanding in the beginning though. Dance in the morning!

In a traditional coaching session I am very good at hiding behind curtain of words to escape getting in touch with important things. The way Carin works is an efficient way of disarming my avoidance tricks. And it gave me a great feeling of well being. It was realy good to be reminded that I also have a body. When I get in touch with my body I get power. Something happens when I look inside and listen to my body. And I become for focused afterwards.