- for english scroll down -


PausaDansa

Visste du att kroppen alltid är glad men att många tankar och emotioner hindrar oss från att känna denna inbyggda gläde vi alla har tillgång till. Den goda nyheten är, att när vi får kontakt med kroppen så infinner sig också glädjen.

Vi mediterar och stannar upp, dansar och släpper loss! Ganska enkelt, eller hur? PausaDansa kombinerar avspänning och fokus med inspiration och ny energi! Du centrerar dig och får garanterat kontakt med glädjen i din kropp.

PausaDansa är ett helt nytt verktyg som öppnar fokus och glädje, utvecklat tillsammans med Lars Hain på Mikropausen. Tillsammans kombinerar vi det det bästa av två världar till ett helt nytt begrepp. PausaDansa är en fantastisk aktivitet vid gruppmöten och konferenser, där man önskar skifta energin med hjälp av en helt annan aktivitet.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PauseDance


Did you know that the body is always joyful but tha many thoughts abd emetions hinders us from experienceing this inner joy that we all have access to. The good news is that when we get in contact with the body, joy will be show up.

We meditate and come to rest, dance and let go. Easy, right? PauseDance combine relaxation and focus with inspiration and renewed energy! You center yourself and will get in contact with the joy inside your body. Garantee.

PauseDance is a new metod that opens up for focus and joy, develpoed together with Lars Hain at Mikropausen. Together we combine the best of two approcahes to create a new koncept. PauseDance is great at confrerences or group meetings when wanting to shift the energy by a different activity.