- for english scroll down -


PULS - kommunikation i rytm och rörelse


Hur låter en stol? Kan man göra rytmer med kroppen? Vad händer när vi är många som spelar samma rytm, länge... och låter oss försvinna in i den gemensamma pulsen?

Vilka rörelser bor i oss och vill komma till uttryck? Kanske alldeles nya och oväntade... kanske bjuder kroppen in till rörelseglädje och lek som du inte visste fanns inom dig.

Vi tror att du kommer att bli överraskad av hur en grupp människor kan skapa musik och rörelse tillsammans, med bara sig själva, sina kroppar och ett rum.

Det handlar om kommunikation. Om att lyssna in andra och att våga ta plats med sitt eget uttryck. Att följa såväl som att leda. Och om att veta när. Inga förkunskaper krävs. Det går inte att göra fel. Men vi lovar att det kommer att svänga.

Vi utformar utbildningar och workshops utifrån era behov.
Det kan handla om att skapa möjlighet för ...
- nya möten
- fördjupa relationerna i en grupp
- utmana komfortzonen
- energizer för ledningsgrupper och team

PULS är utvecklat tillsammans med Tina Quartey, en gudabenådad slagverkare. Tillsammans leder vi er in i ett rum av närvaro och lekfullt skapande i rytm och rörelse.

klicka här för att visa pdf om PULS


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PULSE - communication in rhythm and movement


What is the sound of a chair? Can we make rhythms with the body? What happens when we are many playing the same rhythm, for a long time... and allow ourselves to disappear into the common puls?

Which movements lives in us and wants to be expressed? Perhapes totally new and unexpected ones... and maybe the body invites us to join in the joy of movement and play that you didn´t know was there within you.

We believe that you will be surprised when you experience how a group of people can create music and movement together, only using themselves, their bodies and a room.

It is about communication. About listening to others and dare to take the space with your own expression. To follow as well as to lead and knowing when. No previous knowledge nedded. You can not do wrong. And we promise that it will swing.

We design trainings and workshops from your requirements. It may be about creating the possibility for ...
-deepening the relationships in a team
-challenge the comfort zone
-an energizer for the board or the team

PULS is developed together with Tina Quartey, a brilliant percussionist. Together we lead you into a room with presence in the now and playful creation in rhythm and movement.