- for english scroll down -


GRUPPUTVECKLING


Vågar du utmana och överskrida gränser för att stärka dina medarbetare och företaget? Att röra sig tillsammans till musik, utan krav på prestation, bara för lust och glädje, är ett enkelt och effektivt sätt att utmana invanda gränser och komma närmare sig själv och andra.

Varje utbidningskoncept utformas med inriktning på teman och frågeställningar som är aktuella för företaget / organisationen.

Kommunikation i rörelse - att mötas på riktigt

Söker du ett effektivt sätt att fördjupa relationerna i gruppen? Att berätta ordlöst och lyssna i närvaro ger unika erfarenheter som bildar underlag för vidare reflektion och utveckling av relationer

PULS - kommunikation i rytm och rörelse

Det handlar om kommunikation. Om att lyssna in andra och att våga ta plats med sitt eget uttryck genom rytm och genom rörelse. Att följa såväl som att leda. Och vi lovar att det kommer att svänga.

Syftet kan vara att skapa möjlighet för nya möten, fördjupa relationerna i en grupp, utmana komfortzonen eller en energizer för ledningsgruppen eller teamet.

PausaDansa
PausaDansa öppnar för närvaro och glädje. Vi mediterar och stannar upp, dansar och släpper loss! Kombinerar avspänning och fokus med inspiration och ny energi! Ganska enkelt, eller hur? En fantastisk aktivitet vid gruppmöten och konferenser, där man önskar skifta energin med hjälp av en helt annan aktivitet.

västafrikansk dans och musik

Till brädden fylld av energi och livsglädje. Kraftfullt, roligt och rytmiskt. Musiken från trummorna går rakt in i kroppen och vi dansar med enkla steg alla kan dansa! Eller prova på trumspel? Välj bland flera aktiviteter för teamet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEAM BUILDNING


Do you dare to challenge your boudaries to empower your employees and organisation? Moving together to music without demands to achieve, with only joy is an easy and efficient way to come closer to one self and to others, to deepen relationships.

The educational setting is flexible and can be designed to focus on current themes and hot issues.


Communication though movement - to really meet
Are you looking for an efficient way to strengthen a team? To tell a story without words and to be listened to in deep presence give unique experiences. These will form the basis for reflection and deeper relationships.

PULS - communication in rhythm and movement

It is about communication. It is about listening to others and taking space for ones own expression. To follow as well as to lead. And we promise that it will swing.

The purpose may be to create new encouunters between people, deepen the relationships in a team, challenge the comfort zone or be an energizer for any level of the organisation.

PauseDance
PauseDance puts you in a joyful here and now. We meditate and reflect and then dance and let go! Combines relaxation and focus with inspiration and renewed energy. As easy as that! PauseDance is a great activity re-energize conferences or group meetings.


West african dance and music
Filled with energy and joy. Powerful, fun and rhythmic. The music from the drums enters your body and we dance with simple steps that everyone can follow. Or why not experience to play djembe drums? Chose from different combinations for the team.